Ny söktjänst - Artfakta

Här kan du söka info om rödlistade arter

Artfakta ska på sikt ge en överblick av all den artinformation som ArtDatabanken publicerar, allt från arters namn och släktskap till deras kännetecken, utbredning, levnadssätt och livsmiljö.

 

image description

Fåglarna flyttar in

Artportalen - ett rapporteringssystem för fynduppgifter om Sveriges alla arter  

Artportalen används av myndigheter, forskare och naturvårdare - och privatpersoner. Informationen som läggs in är sökbar och fri att utnyttja för alla. Nu har fåglarna äntligen flyttat in!

Till Artportalen

image description