Pressrum ArtDatabanken

Vi publicerar pressmeddelande på vår egen och på SLU:s webbplats. Våra pressmeddelanden går även ut via MyNewsdesk. Vill du stå med på sändlistan kontakta Susanne Lundmark.

Sakkunniga biologer - personal med specialistkompetens - hittar du när det gäller artgrupper här och när det gäller naturtyper härKontaktuppgifter till hela ArtDatabankens personal hittar du här

Relaterad kontaktinformation

Kontaktperson

Susanne Lundmark

susanne.lundmark@slu.se

+46 18-672686