Management Swedish Species Information Centre

Caroline Uppling
Caroline Uppling HR specialist, personaladministratör 018-672716, 072-5370133
Lena Sundin Rådström
Lena Sundin Rådström Chef ArtDatabanken 018-672730, 070-3855949
Susanne Lundmark
Susanne Lundmark Programchef Kommunikation 018-672686
Ulf Gärdenfors
Ulf Gärdenfors Ställföreträdande chef ArtDatabanken, Programchef Taxonomi, Föreståndare Svenska LifeWatch 018-672623, 070-6785432