Personal

Karin Ahrné Organismgruppsansvarig fjärilar, Kontaktperson rödlista 2015 018-672683
Per Alström Taxonomisk samordnare, Ordförande Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté, Ordförande Kommitten för svenska djurnamn 018-672575, 070-4546965
Roger Andersson Redaktör Svenska artprojektet 018-672618
Mora Aronsson Koordinator för Biologisk Mångfald inom Fortlöpande Miljöanalys vid SLU 018-673414, 070-6682682
Maria Backlund Handläggare Dyntaxa 018-672341
Maria Barret Ripa Systemutvecklare 018-672709, 070-2303026
Håkan Berglund Naturtypsansvarig skog 018-672237
Olle Billinger Teknisk IT-koordinator 018-672657
Pavel Bína Koordinator Faunaväkteri 018 - 673406
Ulf Bjelke Organismgruppsansvarig sötvattensdjur (limniska evertebrater), Systemansvarig Artfakta 018-672614
Tomas Carlberg Redaktör Svenska artprojektet, Chefredaktör och ansvarig utgivare tidskriften Fauna och Flora 018-672577
Anders Dahlberg Organismgruppsansvarig svampar, Professor vid inst för Skoglig mykologi och växtpatologi 018-671598, 070-3502745
Matts Djos IT-arkitekt 072 - 7287027
Jan Edelsjö Ansvarig Fynddata 018-672685
Wenche Eide Naturtypsansvarig fjäll, Natura 2000 018-672495
Jonas Grahn ryggradsdjur (utom fiskar) 018-672659
Sofia Gylje Blank Åtgärdsprogram 018-672295
Ulf Gärdenfors Ställföreträdande chef ArtDatabanken, Programchef Taxonomi, Föreståndare Svenska LifeWatch 018-672623, 070-6785432
Ragnar Hall Redaktör Svenska artprojektet, Redaktör tidskriften Fauna och Flora 018-671977
Christina Halling Naturtypsansvarig hav och marina miljöer 018-672227
Tomas Hallingbäck Organismgruppsansvarig mossor 018-672467
Phil Harrison Postdoktor naturvårdsbiologisk forskning 018-672259
Karin Herlitz Redaktör Svenska artprojektet 018-672439
Saad Himmo Systemadministratör 018-671233
Anette Håkans Kommunikatör 018-672527, 072-2033918
Anders Jacobson Naturtypsansvarig odlingslandskapet 018-672479
Mari Jönsson Forskarassistent naturvårdsbiologisk forskning 018-672583
Björn Karlsson Systemutvecklare 018-672679
Oskar Kindvall Systemutvecklare, Analytiker Svenska LifeWatch, Organismgruppsansvarig hopprätvingar 018-672261
Michael Krikorev Organismgruppsansvarig svampar 018-672734
Martin Käck Systemutvecklare 018-672253
Artur Larsson Organismgruppsansvarig steklar, Systemansvarig Trädportalen 018-672218
Lena Larsson Administratör 018-672648
Sonja Leidenberger Projektsekreterare och supportansvarig Svenska LifeWatch 018-671394
Anna Lejfelt-Sahlén Handläggare Dyntaxa, Översättare och språkgranskare, Redaktör tidskriften Fauna och Flora 018-672751, 070-2352314
Johan Liljeblad Systemansvarig Dyntaxa 018-672243
Håkan Ljungberg Organismgruppsansvarig skalbaggar 018-672592
Susanne Lundmark Programchef Kommunikation 018-672686
Calle Lönnberg Systemutvecklare Artportalen 018-672723
Niklas Lönnell Organismgruppsansvarig mossor 018-672424
Louise Mair Postdoktor naturvårdsbiologisk forskning
Stephen Manktelow Handläggare Dyntaxa 018-672243
Kerstin Mo Organismgruppsansvarig marina evertebrater 018-672652
Mona Naeslund (f.d. Johansson) Naturtypsansvarig hav och marina miljöer 018-672548
Johan Nilsson Systemutvecklare Artportalen 018-672673, 073-3822140
Cecilia Nordström Marknadskommunikatör 018-672441, 072-2032967
Sanna Nordström Samordnare Svenska artprojektet 018-672414
Gunnar Nyborg Systemutvecklare 018-672028
John Nygårds Systemutvecklare 018-672236
Mona Olsson Administratör 018-672682
Marit Persson Rådén Handläggare Fynddata 018-672658
Johan Samuelsson Ansvarig Flora- & fauna konferensen, Kommunikatör Svenska LifeWatch 018-673409
Jonas Sandström Organismgruppsansvarig tvåvingar och övriga terrestra evertebrater, Handläggare Artfakta 018-672547, 0730-923334
Tord Snäll Professor i ekologi, ekologisk och naturvårdsbiologisk forskning 018-672612, 076-7662612
Malin Strand Marin samordnare, Sakkunnig marina ryggradslösa djur 070-5654246
Sebastian Sundberg Organismgruppsansvarig kärlväxter 018-672223
Rikard Sundin Forskningssekreterare Svenska artprojektet 018-672574, 070-5802574
Lena Sundin Rådström Chef ArtDatabanken 018-672730, 070-3855949
Mikael Svensson Organismgruppsansvarig Fiskar, Åtgärdsprogram 018-672714, 070-6842714
Johan Södercrantz Systemutvecklare Artportalen 018-672628, 073-6914940
Anna Tano Graflind Webbredaktör, Kommunikatör Artportalen 018-672663
Göran Thor Organismgruppsansvarig lavar, Professor inst för Ekologi 018-672419
Lena Tranvik Programchef Naturvård 018-672478
Cristina Trigal Forskarassistent naturvårdsbiologisk forskning 018-672327
Caroline Uppling HR specialist 018-672716, 072-5370133
Mattias Wallén Systemutvecklare 018-672451
Anna Westling Projektledare rödlista 2015 (föräldraledig) 018-672227
Eddie von Wachenfeldt Naturtypsansvarig våtmarker, sjöar och vattendrag 018-672241
Anna Maria Wremp Kommunikatör Svenska LifeWatch (föräldraledig) 018-671394