Mora Aronsson

Koordinator för Biologisk Mångfald inom Fortlöpande Miljöanalys vid SLU
Mora Aronsson
Telefon: 018-673414, 070-6682682 Adress: ArtDatabanken, Box 7007, 75007 UPPSALA Besöksadress: Bäcklösav 10, Uppsala

Arbetar främst med nationella och internationella naturvårdsfrågor och miljöövervakning. Botanist och expert på kärlväxter.

Mora är koordinator för programmet Biologisk Mångfald inom Fortlöpande Miljöanalys vid SLU. Koordinerar SLU:s arbete inom Temacentret för Biologisk Mångfald i Paris. Han är ledamot i styrgruppen för det europeiska floravårdsnätverket Planta Europa samt i IUCN expertgrupp för arktiska växter.


He is mainly working with national and international topics, concerning nature conservation and biodiversity monitoring. Mora Aronsson is Botanist and senior expert on vascular plants.

Mora is coordinator for the Biodiversity Program in Environmental monitoring and assessment at SLU. He is coordinator for SLUs work in European Topic Centre for Biodiversity in Paris. He represents North Europe in the Planta Europa Steering Committee and he is member of the IUCN SSC group for Arctic Plants.