Johan Samuelsson

ArtDatabanken arbetar för naturvård i Sverige

ArtDatabanken vill medverka till att förbättra förutsättningarna för att regelbundet övervaka och analysera tillståndet för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar genom analyser, uppbyggnad av strukturer för övervakning, uppföljning och insamling av data om biologisk mångfald.

ArtDatabanken utför arbetet på uppdrag från olika myndigheter och från regeringen. Vårt arbete sker i nära samarbete med föreningar, forskare, myndigheter och organisationer. Vår verksamhet och våra uppdrag ligger inom vårt expertområde biologisk mångfald.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Lena Tranvik

lena.tranvik@slu.se

+46 18-672478