Henrik Larsson

Bli faunaväktare!

Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djur. Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana arter och bli faunaväktare!

Faunaväktaren rapporterar sitt resultat till Artportalen  där all data lagras och blir tillgängligt så att utvärdering och analyser kan göras. Genom samarbete kan övervakningen och uppföljningen ske på nationell nivå och kunskapen kan sedan användas inom naturvård, miljöövervakning och vid bevarandearbetet med rödlistade arter. ArtDatabanken är nationell koordinator och driver olika övervakningsprojekt tillsammans med bland annat Naturskyddsföreningen, Sveriges Entomologiska Förening och Svensk Dagfjärilsövervakning.

Börja faunaväkta!

Vi blir mycket glada om du vill hjälpa med att öka kunskap om våra rödlistade arter. Du kan vara med en av våra kampanjer där du rapporterar dina fynd eller börja följa småkrypsarter på en eller flera specifika lokaler. Återbesöken gör att artens tillstånd kan följas samtidigt som hot mot lokalen kan uppmärksammas. 

Faunaväkteri ryggradsdjur

Här kan du välja bland kampanjer av groddjur, buskmus och igelkott. Du rapporterar dina fynd via Artportalen eller via mobilappar.

Faunaväkteri småkryp

Du får vända dig till våra regionala samordnare som hjälper dig gärna med att komma igång. Du kan själv välja en eller flera rödlistade arter eller få tilldelad en art som du följer upp. Du kan samtidigt få hjälp med metodiken. Du kan både övervaka kända lokaler eller leta efter nya. Anmäl dig till den regionala samordnaren i det län där du vill faunaväkta.

Rapportera

För att kunna rapportera behöver du ha ett konto på Artportalen där alla fynd rapporteras. Hör av dig i fall du behöver hjälp med att skapa ett konto. Fynden rapporteras under projektkategorin ”Faunaväkteri” i Artportalen. Även om du inte har sett din väkteriart är denna uppgift viktig att rapportera. Ta gärna bild på din art i fält vid första besöket och ladda upp den på Artportalen, på så sätt får dina fynd en viktig kvalitetssäkring.

Tack för din insats!

Kontakt

Kontakta gärna Faunaväkteriets nationella samordnare Pavel Bína på ArtDatabanken, SLU, om du vill veta mer och om vill ha hjälp med att komma igång. Du kan också direkt kontakta lokala samordnare i ditt område i fall du vill följa en småkrypsart.

Relaterade sidor, länkar och kontaktinformation

Kontaktperson

Pavel Bína

pavel.bina@slu.se

018 - 673406