Småkryp

Ordinarie faunaväkteri som följer populationernas utveckling genom regelbundna besök på deras lokaler finns i dagsläget för småkryp. Det är ett samarbete med Sveriges Entomologiska Förening och elva lokala entomologiska föreningar.

Faunaväkteriet av småkryp

Det är insekter och spindlar som ingår i Faunaväkteriet för småkryp - alla rödlistade insekts- och spindelrarter enligt Rödlistan 2005 och 2010. Även regionalt viktiga arter kan bli väkteriarter. Antalet arter upptagna i Rödlistan 2005/2010 är följande: 1683/1904 insektsarter och 62/68 spindelarter. Det finns artfaktablad skrivna av experter för de flesta rödlistade arter.

Det finns ett rikstäckande nätverk med lokala koordinatorer som kommer från lokala entomologiska föreningar. I dagsläget finns det tiotals arter och lokaler som övervakas regelbundet. Inför varje säsong uppdaterar de lokala koordinatorerna lokaler och arter som är aktuella för faunaväkteri. Om du vill veta vilka är aktuella för ditt län vänd dig din koordinator. 

Bli faunaväktare
Hjälp oss att förbättra kunskapen om arternas förekomst och populationsutveckling. Gör en insats och bli faunaväktare av småkryp! Återbesöken möjliggör att artens tillstånd kan följas samtidigt som hot mot lokalen kan uppmärksammas. Hur gör du? 

Fråga eller välj själv och anmäl dig
Om du inte har några preferenser över arter kontakta gärna våra regionala samordnare i ditt län som hjälper med urvalet. Annars kan du själv välja en eller flera rödlistade arter på en eller flera specifika lokaler. Du kan både övervaka kända lokaler och leta efter nya. Anmäl din väkteriart till regional samordnaren för projektet i det län där lokalen ligger. Du kan samtidigt få hjälp med med metodiken. Du kan också anmäla dig till nationell samordnare.  

Rapportera
Alla fynd rapporteras i Artportalen så för att kunna rapportera behöver du ha ett konto där. Hör av dig i fall du behöver hjälp med det. Efter du har besökt din lokal rapportera i Artportalen under syfte ”Faunaväkteri”. Även om du inte har sett din väkteriart är denna uppgift viktig att rapportera (du rapporterar helt enkelt 0 individer och vid återbesök utan resultat kryssar du i rutan ”Eftersökt, ej återfunnen”). Ta gärna bild på din art i fält vid första besöket! Vid rapporteringen på  Artportalen kan du sedan ladda upp bilden och dina fynd får en viktig kvalitetssäkring.

Tack för din insats!

Faunaväkteriet av småkryp

ArtDatabanken fungerar som nationell koordinator och driver tillsammans med Sveriges Entomologiska Förening verksamheten. Sveriges elva lokala entomologiska föreningar är knutna till Faunaväkteriet. De har sina faunaväkterisamordnare med uppdelade ansvarsområden (län) som täcker hela Sverige.

Lokala entomologiska föreningar och deras ansvarslän för Faunaväkteriet av småkryp

Norrlands entomologiska förening
Samordnare: Andreas Garpebring
- Norrbotten (BD)
- Västerbotten (AC)
- Jämtland (Z)
- Västernorrland (Y)

Gästriklands entomologiska förening
Samordnare: Marie Rosengren
- Gävleborg (X)

Entomologiska föreningen i  Dalarna och Västmanland
Samordnare: Uno Skog och Thomas Harry
- Dalarna (W)

- Västmanland (U)
- Värmland (S)
- Örebro (T)

Entomologiska föreningen i Uppland
Samordnare: Stefan Eriksson och Thomas Persson Vinnersten
- Uppsala (C)

Entomologiska föreningen i Stockholm
Samordnare: Kajsa Mellbrand
- Stockholm (AB)

Föreningen Sörmlandsentomologerna
Samordnare: Håkan Elmquist och Björn Carlsson
- Södermanland (D)

Entomologiska föreningen i Östergötland
Samordnare: Kjell Antonsson och Björn Ström
- Östergötland (E)

Västsvenska Entomologklubben
Samordnare: Niklas Franc
- Västra Götaland (O)
- Halland (N)

Gotlands Entomologiska Förening
Samordnare: Arne Pettersson
- Gotland (I)

Föreningen SydOstentomologerna
Samordnare: Håkan Lundkvist
- Jönköping (F)
- Kalmar (H)
- Kronoberg (G)
- Blekinge (K)

Entomologiska sällskapet i Lund
Samordnare: Peter Rolfson
- Skåne (M)

undefined