Exempelarter Rödlista 2015

Här kan du läsa mer om ett urval av de 4 273 arter som rödlistats i 2015 års rödlista.

Datum

Art

 
2015-04-28

Varg
Canis lupus
Sårbar (VU)

Varg
2015-04-27

Raggsträfse
Chara horrida
Nära hotad (NT)

Raggräfse
2015-04-25

Knaggrocka
Raja clavata
Starkt hotad (EN)

Knaggrocka, Illustartör: Linda Nyman
2015-04-24

Nordhavsräka
Pandalus borealis
Nära hotad (NT)

Nordhavsräka. Foto: Matz Berggren
2015-04-23

Fältpiplärka
Anthus campestris
Starkt hotad (EN) 

Fältpiplärka
2015-04-22

Vit kattost
Malva pusilla
Sårba(VU)

Vit kattost
 2015-04-21

Pygmémossa
Acaulon muticum
Nära hotad (NT)

Pygmémossa
2015-04-20

Svartfläckig blåvinge
Phengaris arion
Nära hotad (NT)

Svartfläckig blåvinge
2015-04-17

Mal
Silurus glanis
Sårbar (VU)

Mal
2015-04-16

Kolflarnlav
Carbonicola anthracophila
Nära hotad (NT)

Kornflarnlav
2015-04-15

Gölgroda
Pelophylax lessonae
Sårbar (VU)

Gölgroda
2015-04-14

Långsprödmussla
Abra prismatica
Nära hotad NT

Långsprödmussla
2015-04-13

Violgubbe
Gomphus clavatus
Sårbar (VU)

Violgubbe
2015-04-10

Busksångare
Acrocephalus dumetorum
Nära hotad (NT)

Busksångare
2015-04-09

Myrstarr
Carex heleonastes
Starkt hotad (EN)

Myrstarr
2015-04-08

Blylav
Pectenia plumbea
Starkt hotad (EN)

Blylav
2015-04-07

Vädurmussla
Glossus humanus  
Kunskapsbrist DD

Vädurmussla
2015-04-02

Skäggmes
Panurus biarmicuis
Nära hotad (NT) 

Skäggmes. Tomas Lundquist Naturfotograferna
2015-04-01

Gröntonig pärlbandsalg Batrachospermum vogesiacum
Sårbar (VU) 

 Gröntonig pärlbandsalg
2015-03-31

Bredbrämad bastardsvärmare
Zygaena lonicerae
Nära hotad (NT) 

Bredbrämad bastardsvärmare
2015-03-30

Kvistkrabbspindel
Pistius truncatus
Starkt hotad (EN) 

Kvistkrabbspindel. Foto: Jonas Sandberg
2015-03-27

Dvärgjordstjärna
Geastrum schmidelii
Nära hotad (NT) 

Dvärgjordstjärna. Foto: Michael Krikorev
2015-03-26

Guldsandbi
Andrena marginata
Nära hotad (NT) 

Guldsandbi.Foto: Niklas Johansson
2015-03-25

Goliatmusseron
Tricholoma matsutake
Sårbar (VU)

Goliatmusseron
2015-03-24

Lunglav
Lobaria pulmonaria
Nära hotad (NT)

Lunglav
2015-03-23

Kungsfågel
Regulus regulus 
Sårbar (VU) 

Kungsfågel
2015-03-20 

Grov rävsvansmossa
Thamnobryum subserratum
Starkt hotad (EN) 

Grov rävsvansmossa
2015-03-19

Sandkrabbspindel 
Xysticus sabulosus
Starkt hotad (EN) 

 Sandkrabbspindel
2015-03-18

Virvelvägstekel
Arachnospila opinata
Nära hotad (NT) 

Virvelvägstekel
2015-03-17

Rosenticka
Fomitopsis rosea 
Nära hotad (NT) 

Rosenticka
2015-03-16

Slåtterfibbla 
Hypochaeris maculata
Sårbar (VU)

Slåtterfibbla. Foto: Mikael Svensson
2015-03-13

Grönfläckig padda 
Bufotes viridis
Sårbar (VU)

Grönfläckig padda 
2015-03-12

Väddnätfjäril
Euphydryas aurinia
Sårbar (VU)

 Väddnätfjäril
2015-03-11

Lake
Lota lota
Nära hotad (NT)

Lake. Bild: Linda Nyman

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Karin Ahrné

karin.ahrne@slu.se

+46 18-672683

Ulf Bjelke

ulf.bjelke@slu.se

+46 18-672614