Sanna Nordström

ArtDatabankens ledningsgrupp 

Lena Sundin Rådström, chef ArtDatabanken lena.sundin.radstrom@slu.se
Ulf Gärdenfors, ställföreträdande chef, programchef Taxonomi ulf.gardenfors@slu.se
Liselott Sjödin Skarp, programchef Arter liselott.sjodin.skarp@slu.se
Lena Tranvik, programchef Naturtyper lena.tranvik@slu.se
Katrin Stensparre, programchef IT. katrin.stensparre@slu.se 
Susanne Lundmark, programchef Kommunikation susanne.lundmark@slu.se
Caroline Uppling, personalsamordnare caroline.uppling@slu.se

ArtDatabankens styrgrupp

Mark Marissink, ordförande, Enheten för natur och biologisk mångfald vid NV
Jan-Olof Westerberg, vice ordförande, Naturhistoriska riksmuseet
Bertil Håkansson, Havs- och vattenmyndigheten
Ivar Myklebust, Artsdatabanken i Norge
Jan Terstad, Svenska Naturskyddsföreningen
Sten Frohm, Lantbrukarnas riksförbund
Jonas Rönnberg, S-fakulteten SLU 
Erik Öckinger, NJ-fakulteten SLU