Foto: Sanna Nordström

Organisation

ArtDatabanken är en del av SLU:s organisation och bedrivs vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap i Uppsala. Verksamheten organiseras idag i sex program.

Organisationsschema