Sanna Nordström

Analysportalen

Analysportalen är en tjänst från Svenska LifeWatch - en forskningsinfrastruktur för biodiversitetsdata. I Analysportalen kan du söka, filtrera, visualisera och ladda hem data från alla de datakällor som är anslutna till Svenska LifeWatch.

Genom Svenska LifeWatch blir data om biologisk mångfald från Artportalen och andra databaser tillgängligt - för forskare och naturvården - genom samma infrastruktur. Det enklaste sättet att nå alla data som LifeWatch erbjuder är via Analysportalen. Analysportalen är under utveckling och kompletteras successivt med nya funktioner och mer data. Du kan också använda LifeWatch:s webbtjänster för att hämta in data till ditt GIS-program, eller programmera egna lösningar som använder dessa tjänster.

Relaterad kontaktinformation

Kontaktperson

Sonja Leidenberger

sonja.leidenberger@slu.se

018-671394

Oskar Kindvall

oskar.kindvall@slu.se

018-672261