Artportalen

Artportalen är ett rapporteringssystem för fynduppgifter om Sveriges alla arter som används av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som privatpersoner. Informationen som läggs in är sökbar och fri att utnyttja för alla.

Artportalen har funnits sedan 2000 och har de senaste åren vuxit lavinartat i antalet användare och observationer. I början på 2012 passerade antalet observationer 32 miljoner. Systemet har 16 000 användare och i genomsnitt matas en observation in i systemet var femte sekund. Till användarna hör tjänstemän på landets länsstyrelser och kommuner, forskare, konsultfirmor, frivilliga inventerare och intresserade privatpersoner.

Artportalen är viktig för svensk naturvård

Ungefär 98 % av alla fynd i Artportalen är vanliga svenska arter. Fynd av vanliga arter som talgoxe och blåsippa kan vara lika värdefulla i längden som fynd av sällsynta arter som skräntärna eller mosippa. Den stora mängden observationer utgör ett unikt material som kan användas för till exempel naturvårdsplanering eller för att studera trender och förändringar i svensk natur. Genom att rapportera in i Artportalen gör du en viktig insats för naturvården.

Nya Artportalen

Artportalen var tidigare uppbyggd av sex olika rapportsystem uppdelade på olika artgrupper. Varje system var fristående och man behövde separata konton i varje system. Nu är dock en ny generation av Artportalen uppbyggd, där alla artgrupper går att rapportera i samma system samtidigt som systemet är enklare att använda och har fler funktioner.

Vilka står bakom Artportalen?

Artportalen drivs av ArtDatabanken vid SLU, i samarbete med Artportalsrådet och dess medlemmar: Sveriges ornitologiska förening, Sveriges botaniska förening, Sveriges mykologiska förening och Sveriges entomologiska förening. Den nya generationen av Artportalen har utvecklats i samarbete med norska Artsdatabanken och finansieras gemensamt av svenska Naturvårdsverket och norska Miljøverndepartementet.

 

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Anna Tano Graflind

anna.tano-graflind@slu.se

018-672663

Johan Nilsson

johan.nilsson@slu.se

018-672673