ÅTERKOMMANDE DRIFTSTÖRNINGAR

  • Den 2:a torsdagen varje månad mellan kl 11:30 och 13:00 kan det förekomma störningar i våra system pga. underhållsarbete.

  • Systemen kan gå långsamt och kan vara otillgängliga mellan klockan 03.00 och 07.00 samtliga dagar pga. behandling av data och backup.

Relaterad kontaktinformation

Kontaktperson

Björn Karlsson

bjorn.karlsson@slu.se

018-672679