Sanna Nordström

Dyntaxa - en svensk namndatabas

Dyntaxa är en taxonomisk databas för Sveriges organismer. Målsättningen är att databasen ska innehålla information om namn och släktskap för samtliga svenska flercelliga arter.

I namndatabasen Dyntaxa  är det möjligt att söka efter olika taxa  t.ex. arter, släkten eller familjer  och få information om gällande namn, aktuell klassificering samt vanligt förekommande synonyma namn. Förutom namn på arter finns naturligtvis namn på släkten, familjer, överfamiljer, klasser osv., som används för att dela in arter i grupper  dvs. klassificera och visa på släktskap. En funktion i databasen gör det möjligt att skapa listor över grupper (t.ex. en familj) som sedan kan exporteras i Excelformat. Det går också att jämföra t.ex. egna artlistor i Excelformat med listorna i Dyntaxa.

Dyntaxa uppdateras fortlöpande, och informationen används som underlag för alla andra tjänster, verktyg och databaser på ArtDatabanken.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Johan Liljeblad

johan.liljeblad@slu.se

018-672243