ArtDatabankens naturvårdspris

Under konferensen Flora- och faunavård delas ett av Sveriges förnämsta naturvårdpriser ut - ArtDatabankens naturvårdspris.

Priset går till ”person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden”. Den som vill kan nominera personer, organisationer eller företag till detta pris. Vinnaren utses av en jury bestående av ArtDatabankens styrgrupp.

Vem tycker du ska få naturvårdspriset 2016?

Du är välkommen att nominera den person, organisation eller företag som du tycker är värd att uppmärksammas! 
Nomineringar inklusive motivering (max ca 400 ord) kan redan nu skickas till lena.sundin.radstrom@slu.se.

Prisstatyetten

Priset består av en statyett som heter Livsformer. Den består av två bronser monterade på eksockel och är gjord av konstnären Sam Westerholm.

På bilden ses konstnären Sam Westerholm vid vaxen inför gjutningen av skulpturen ”Livsformer” som naturvårdspriset består av. Sam ser skulpturen som former för liv, speglandes samhörigheten mellan lägre och högre livsformer. Där finns det multnande lövet, grodden till livet och överst på växten med den kontrapostiska rörelsen sitter den svartglänsande baggen och blickar ut – kanske efter ett skrovmål på blommans knopp!

Pristagare genom åren

2015 Trunstgruppen Knivsta kommun Motivering
2014 Hushållningssällskapet i Hallands våtmarksarbete Motivering
2013 Kerstin Johannesson  och Björn Helander Motivering
2012 Tomas Lundälv Motivering
2011 Anders Delin Motivering
2010 Margareta Ihse Motivering
2009 Mats Karström Motivering
2008 Klas Hjelm Motivering 
2007 Mats Segnestam Motivering  
2006 Eva Engblom och Pär-Erik Lingdell Motivering  
2005 Bengt Ehnström Motivering 
2004 Ulf Svensson Motivering 
2003 Bo Mossberg Motivering  
2002 Kristianstads Vattenrike Motivering 
2001 Rune Frisén Motivering 
2000 Carl Piper Motivering 
1999 Hugo Sjörs Motivering 
1998 Mats Forslund Motivering 
1997 Nils Dahlbäck Motivering