Bestämningsnyckel: Havsborstmaskar

I världen finns det omkring 14 000 beskrivna arter av havsborstmaskar och ungefär 500 av dessa finns i svenska vatten. De flesta havsborstmaskar lever i havet, det finns även arter som lever i sötvatten och man har till och med hittat ett fåtal arter på land. Havsborstmaskar utgör en stor och viktig grupp inom ringmaskarna och har länge använts som en viktig organismgrupp inom marin miljöövervakning.

Här kan du ladda ner en interaktiv pdf inom Nationalnyckeln för Sveriges flora och fauna som ersätter den tidigare publicerade nyckeln till Sveriges havsborstmaskfamiljer från 2013. Den uppdaterade digitala publikationen innehåller presentationer både av stammen Annelida (ringmaskar) och klassen Polychaeta (havsborstmaskar). Förutom den tidigare publicerade nyckeln till familjer innehåller den även nycklar till och presentationer av alla Sveriges arter inom underklassen Aciculata (tidigare kallad Errantia).

Det finns två versioner att öppna:

De flesta havsborstmaskar är frilevande, aktiva jägare eller passiva sedimentätare. En av de vanligaste aktiva jägarna är bakborstig rovmask som man kan hitta vid stränderna under stenar och uppspolad tång. 

En annan av de havsborstmaskar som beskrivs är bakfotsmasken som bland annat lever i Gullmarsfjorden, Nordsjön och Brittiska öarna. Namnet har arten fått av de stora ”fötter” som finns bak på kroppen. Bakfotsmasken har havskräftor och humrar som värddjur och är till nytta för dessa genom att den håller gälar och ägg rena från bakterier och mikroalger. Det finns även havsborstmaskar som är parasiter, som till exempel vampyrmasken.  Den äter genom att suga ut blod och kroppsvätskor från sin värd, som är en annan havsborstmask. I munnen finns många tänder som fungerar som förankringsanordning i värddjuret. 

De övriga två underklasserna,Canalipalpata och Scolecida (tillsammans tidigare kallade Sedentaria), saknar fortfarande beskrivningar och nycklar på lägre systematisk nivå än familj.

    Distribution:

  • Laddas ner

Publicerad av:

  • Artdatabanken
  • SLU

    Publikationstyp:

  • PDF

Publiceringsår:

2015

Sidor:

346

Form och Layout:

Lena Eliasson

Bild:

Helena Samuelsson, Arne Nygren och Fredrik Pleijel

ISBN (digital):

978-91-88506-87-0

Författare

Arne Nygren, Fredrik Pleijel

Ladda ner

Pris:

Gratis