Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2015

Här hittar du en sammanfattning av rödlistningsresultatet. Till exempel jämförs antalet och andelen rödlistade arter mellan olika organismgrupper, biotoper, substrat och påverkansfaktorer. Enskilda arters bedömningar hittar du dock inte här. 

  Distribution:

 • Laddas ner
 • Beställs

Publicerad av:

 • Artdatabanken
 • SLU

  Publikationstyp:

 • Trådbundet häfte
 • Publikationstyp:

 • PDF

Publiceringsår:

2015

Form och Layout:

Ingrid Nordqvist Johansson

ISBN (tryck):

978-91-87853-13-5

ISBN (digital):

978-91-87853-14-2

ISSN:

1402-6090

Redaktion

Jonas Sandström, Ulf Bjelke, Tomas Carlberg och Sebastian Sundberg

Ladda ner

Pris:

Gratis

Orderformulär

Antal
Leveransadress
Fakturaadress (Om annan än leveransadress)