Utgivningen av Bladmossor: Skirmossor–baronmossor hösten 2014 är den sista volymen i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna med nuvarande upplägg, så långt ArtDatabanken kan se i framtiden. I och med detta har prenumerationerna av bokverket avslutats.

Svenska artprojektet, där produktionen av bokverket ingått som en del, fortsätter med arbetet att kartlägga vilka arter som finns i landet. Projektets uppdrag är fortsatt att göra kunskapen tillgänglig, men nu med fokus på digital kunskapsspridning.