I bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna beskrivs svenska arter - med populärvetenskaplig text, lättanvända nycklar för artbestämning och med pedagogiska illustrationer. Här kan du hitta djur och växter oavsett om de är stora eller små, vanliga eller ovanliga, vattenlevande eller landlevande. Fram till idag är 17 volymer utgivna.

Utgivningen av Bladmossor: Skirmossor–baronmossor hösten 2014 är den sista volymen i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna med nuvarande upplägg, så långt ArtDatabanken kan se i framtiden. I och med detta kommer prenumerationerna av bokverket att avslutas.

Svenska artprojektet, där produktionen av bokverket ingått som en del, fortsätter arbetet med att kartlägga vilka arter som finns i landet. Projektets uppdrag är fortsatt att gör kunskapen tillgänglig med fokus på digital kunskapsspridning.

null

Relaterade sidor