Ny myggart på forskningsstationens bakgård!

En ny art av familjen gallmyggor upptäcktes nyligen på Öland av forskarparet Mathias och Catrin Jaschhof. Arten är ett riktigt “bakgårdsfynd”  - den hittades nämligen i en fälla intill komposten på forskningsstationen Station Linnés bakgård. Inte nog med det - arten visade sig dessutom tillhöra ett nytt släkte, Linnaeomyia. Den fascinerande upptäckten beskrevs nyligen i tidskriften Zootaxa

Att kompostera är bra för naturen på många sätt.  Insektsforskarna Mathias och Catrin Jaschhof på Station Linné på Öland upptäckte nyligen en för vetenskapen ny insektsart bara femtio meter från laboratoriet – i närheten av komposthögen på den egna “bakgården“. Förra året satte de upp en s.k. malaisefälla nära komposthögen och fällan fick sitta uppe under sex månader.  

Bland tiotusentals insekter som fångades i fällan kunde forskarna sortera fram en hanindivid  av en art som tillhör familjen gallmyggor och som nu har beskrivits i tidskriften Zootaxa som Linnaeomyia hortensis (namnet betyder ungefär „Linnés trädgårdsmygga“, och på svenska föreslås arten heta „trädgårdsgallmygga“). Den ensamma hanmyggan tillhör dessutom ett nytt släkte, Linnaeomyia, namngiven så för att hedra Carl von Linné och station Linné. 

null
Foto: Mathias Jaschhof

Station Linné är högkvarter för Svenska malaisefälleprojektet, som under perioden 2003-2006 med stöd från Svenska artprojektet samlade in ca 80 miljoner insektsindivid från malaisefällor över hela Sverige. 

Nu pågår sortering och artbestämning av det världsunika materialet. Mathias och hans fru och medarbetare Catrin är från Tyskland och har vigt sina liv åt att utforska världens gallmyggor. Sedan de med stöd av Svenska artprojektet började titta riktigt närsynt på den svenska gallmyggsfaunan har de hittat hela 111 nya arter för vetenskapen och ett stort antal arter nya för Sverige. Hittills har de producerat två stora monografier där gallmyggarterna beskrivs i detalj, och fler vetenskapliga publikationer lär det bli.

Ännu så länge är inte mycket känt om den nya artens levnadssätt, men forskarna tror att den likt många av sina släktingar lever av små svampar (som i sin tur lever på döda växtdelar). Den nya arten är ännu ett exempel på att många organismer som gör ett viktigt jobb i våra ekosystem fortfarande återstår att upptäcka, lära känna och beskriva.

"Många syns inte men finns ändå..och de flesta är små, mycket små, mycket små…“ som  Olle Adolphson en gång skaldade i visan Okända djur“.