Foto: Krister Hall

Stöd till taxonomisk forskning

Sista ansökningsdag för 2015 års utlysning av forskningsmedel var 1 juni 2015.
Nästa ordinarie utlysning sker i april 2016.

Svenska artprojektet har i uppdrag att stödja taxonomisk forskning och inventering för att upptäcka fler av Sveriges okända arter. Det sker bland annat genom att årligen utlysa medel till forskning och inventeringar av dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer.

Medlen fördelas efter vetenskaplig granskning av oberoende experter i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté. 

Särskilt forskningsstöd av mindre omfattning kan sökas när som helst under året. Kontakta Rikard Sundin för mer information om särskilt forskningsstöd.

VETENSKAPLIG KOMMITTÉ 

Per Alström (ArtDatabanken, ordförande)
Henrik Enghoff (Statens naturhistoriske museum, Köpenhamn) 
Christer Erséus (Göteborgs universitet)
Ellen Larsson (Göteborgs universitet)
Leena Myllys (Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors)

Relaterade sidor, länkar och kontaktinformation

Kontaktperson

Rikard Sundin

rikard.sundin@slu.se

+46 18-672574, +46 70-5802574