Sanna Nordström

Svenska artprojektets systematiknätverk

Genom systematiknätverket vill vi underlätta samarbete över de nordiska gränserna mellan universitet, museer och andra aktörer vad gäller undervisning och forskning. Ett viktigt syfte är att vi vill öka förståelsen för taxonomins och systematikens samhällsrelevans. Vi erbjuder även praktiska och teoretiska kurser inom taxonomi och systematik.

Vi arbetar i nära samarbete med ForBio, som finansieras av norska Artsdatabanken och Norges forskningsråd. ForBio är öppet för medlemmar i Sverige, Norge och Danmark. Tillsammans med dem planerar vi och arrangerar kurser och andra aktiviteter. 

Via Svenska artprojektets ordinarie forskningsanslag finns också möjlighet att söka stöd för forskarutbildning. Hittills har sjutton doktorandprojekt fått stöd, varav femton med full finansiering. Doktorander inom Svenska artprojektet har möjlighet att söka stöd för deltagande i kurser inom DEST.

Aktuella kurser/träffar

OKTOBER 2015: Forskarträff, ArtDatabanken, Uppsala. Mer information om träffen, kontakta Sanna Nordström.

Tidigare kurser

 • Lavkurs i Södermanland, 2015
 • Forskarträff för Svenska artprojektets aktiva forskare, 2014
 • Kurs i markfauna, 2014 (i samarbete med ForBio)
 • Marina djurplankton, 2013 (i samarbete med ForBio)
 • Forskarträff för Svenska artprojektets aktiva forskare, 2013
 • Doktorandträff, 2012 (i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet)
 • Illustrationsteknik, 2012 (i samarbete med ForBio)
 • DNA-streckkodning, 2012 (i samarbete med ForBio)
 • Doktorandträff, 2011
 • Grundläggande taxonomi, 2011 (i samarbete med ForBio)
 • Makrofauna, 2010 (i samarbete med Göteborgs universitet och ForBio)
 • Illustrationsteknik, 2009 (i samarbete med Göteborgs universitet)
 • Bioinformatik och databaser, 2009 (i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet)
 • Species trees from Gene Trees, juni 2008 (delfinansiering från Svenska artprojektet)
 • Grundläggande taxonomi, april 2008 (i samarbete med Göteborgs universitet och Göteborgs naturhistoriska museum)
 • Meiofauna – morfologi, fylogeni och insamlingsmetodik, september 2007. Kursen anordnades i samarbete med Göteborgs universitet.


Meiofauna; nematod, ädelstensmask, tvåstensmask, plattmask och bukhårsdjur. Foto: Ulf Jondelius. 

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Malin Strand

Malin.Strand@slu.se

0705-654246

Rikard Sundin

rikard.sundin@slu.se

+46 18-672574, +46 70-5802574

Sanna Nordström

sanna.nordstrom@slu.se

018-672414