LifeWatch tillgängliggör data om biologisk mångfald

Stora mängder information om biologisk mångfald och om tillståndet i svensk natur samlas fortlöpande in av forskare, miljöövervakare, naturvårdare och amatörbiologer. Data är dock spritt i ett stort antal skilda databaser. Svenska LifeWatch gör all denna information tillgänglig och sökbar via en gemensam e-infrastruktur och erbjuder också verktyg för analys, visualisering och presentation.

Svenska LifeWatch är en nationell forskningsinfrastruktur – ett distribuerat nätverk av databaser som med hjälp av webbtjänster kan kommunicera med varandra. Vetenskapsrådet har finansierat uppbyggnaden av Svenska LifeWatch i syfte att stärka forskning inom analyser och modellering av biologisk mångfald nationellt och bidra till att svensk forskning inom området ska kunna vara världsledande. LifeWatch kommer också att bli ett viktigt verktyg för samhällsplanering och naturvård, från lokal till global nivå. ArtDatabanken leder utvecklingen av Svenska LifeWatch. Sex parter medverkar i projektet: SLU, Naturhistoriska riksmuseet, SMHI, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Umeå universitet.

Lättillgängliga data för forskning och naturvård

Genom Svenska LifeWatch  blir data från Artportalen och andra databaser tillgängligt genom samma infrastruktur. Det enklaste sättet att nå alla data som LifeWatch erbjuder är via Analysportalen. Du kan också använda våra webbtjänster för att hämta in data till ditt GIS-program, eller programmera egna lösningar som använder våra tjänster.

Läs mer om de olika tjänster som Svenska LifeWatch erbjuder

Internationellt samarbete

Begreppet LifeWatch föddes som ett initiativ till en stor europeisk infrastruktursatsning för att tillgängliggöra data om biologisk mångfald. Ett tjugotal länder uttryckte intresse för att delta i europeiska LifeWatch  och deltog i förberedelsefasen som finansierades av EU 2008-2011. Diskussioner och planering för fortsatt samarbete sker nu på både europeisk och skandinavisk nivå. Sverige ligger steget före och är det första landet i Europa som har börjat realisera en nationell LifeWatch-struktur.

Läs mer på hemsidan för Svenska LifeWatch

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Sonja Leidenberger

sonja.leidenberger@slu.se

018-671394

Ulf Gärdenfors

ulf.gardenfors@slu.se

+46 18-672623

Johan Samuelsson

johan.samuelsson@slu.se

+46 18-673409